เตือน!บินดอนเมืองเผื่อเวลา 3-4ชม.

2018-01-12 16:15:58

เตือน!บินดอนเมืองเผื่อเวลา 3-4ชม.

Advertisement

พรุ่งนี้วันเด็กกองทัพอากาศจัดบินโชว์ และจะปิดห้วงอากาศสนามบินดอนเมือง 5 ช่วงด้วยกัน สนามบินดอนเมืองแนะผู้โดยสารให้เผื่อเวลา 3-4 ชั่วโมง


พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย โฆษกกองทัพอากาศ  กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 ม.ค. ณ ฝูงบิน 601กองบิน 6 ดอนเมือง กองทัพอากาศ จะมีการแสดงการบิน ของอากาศยานแบบต่างๆ การแสดงบนเวที และ ร่วมกิจกรรมเล่มเกมรับของรางวัลมากมาย
ด้านนาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การแสดงอากาศยานทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ ของกองทัพอากาศจำเป็นต้องมีการปิดห้วงอากาศของท่าอากาศยานดอนเมือง ทั้งหมด 5 ช่วง ประกอบด้วย เวลา 08.15 – 09.05น. ระยะเวลา 50 นาที 2. เวลา 10.00 –10.20 น.ระยะเวลา 20 นาที 3.เวลา 11.20 – 11.50 น.ระยะเวลา 30 นาที 4. เวลา 12.40 – 13.30 น.ระยะเวลา 50 นาที และ 5.เวลา 14.30 – 14.50 น.ระยะเวลา 20 นาทีขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า 3-4 ชั่วโมงในช่วงวันเวลาดังกล่าว