อัญเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ

2018-01-11 18:20:19

อัญเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ

Advertisement

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ ก่อนรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศและอาคารประกอบพระเมรุมาศ


เมื่อเวลา 10.19 น. วันที่ 11 ม.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.สุรยทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีอัญเชิญนพปฎลมหาเศวตรฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ ก่อนจะมีพิธีรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศตามแผนงาน โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนที่โต๊ะเครื่องสังเวยบวงสรวง เจ้าหน้าที่โหรพราหมณ์สั่นฆ้องชัย สังข์ บัณเฑาะว์ ประธานปักธูปบริวารที่เครื่องบวงสรวงเสร็จแล้ว จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและกราบ หัวหน้าพราหมณ์ กล่าวโองการทำพิธีบวงสรวงการรื้อถอนและย้ายพระเมรุมาศ ประธานมายังหน้าชาลาพระเมรุมาศ ประพรมน้ำมนต์ที่หน้าชาลาพระเมรุมาศ รับค้อนจากเจ้าพนักงาน เคาะที่ชาลาหน้า 3 ครั้ง เจ้าหน้าที่โหรพราหมณ์ลั่นฆ้องชัย สังข์ บัณเฑาะว์ ประธานโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ประธานอัญเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศเป็นอันเสร็จพิธี


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า การรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศและอาคารประกอบพระเมรุมาศ ในเบื้องต้น วธ.ได้จัดทำแผนการย้ายดังต่อไปนี้ บุษบก โครงสร้างเหล็ก ลิฟท์ นำไปจัดเก็บที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ประติมากรรมทั้งหมด เคลื่อนย้ายไปจัดเก็บยังอาคารประติมากรรมสำนักช่างสิบหมู่ พระจิตกาธาน พระโกศจันทน์ เคลื่อนย้ายไปจัดแสดงที่โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พระที่นั่งทรงธรรมบางส่วนนำไปก่อสร้างเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี ศาลาลูกขุน 1 จำนวน 4 หลัง ย้ายไปก่อสร้าง ณ สำนักช่างสิบหมู่ ศาลาลูกขุน 2 และทับเกษตร จำนวน 2 หลัง นำไปก่อสร้างบริเวณอาคารจัดแสดงนิทรรศการฯ รวมถึงเคลื่อนย้ายกระถางต้นไม้ประกอบภูมิทัศน์ ส่วนนิทรรศการที่จัดแสดงบนพระที่นั่งทรงธรรม จำนวน 61 บอร์ด ประกอบด้วยโซนที่ 1 เมื่อเสด็จอวตาร โซน 2รัชกาลที่ร่มเย็น และโซน 4 นำพระราชไมตรี 46 บอร์ด มอบให้พระราชวังพญาไท โซน 3 เพ็ญพระราชธรรมจำนวน 10 บอร์ด มอบให้หอวชิราวุธานุสรณ์ โซน 5 พระจักรีนิวัติฟ้า 5 บอร์ด มอบกรมศิลปากร นำไปจัดแสดงที่หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และนิทรรศการภายในศาลาลูกขุนทั้ง 6 หลัง จัดเก็บที่สำนักช่างสิบหมู่
ด้าน นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า จะเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรไปประดิษฐานยังกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ส่วนการจัดแสดงพระจิตกาธาน พระโกศจันทน์ ฉากบังเพลิง จะจัดแสดงที่โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เป็นเวลา 2 ปี หลังจากอาคารนิทรรศการที่จ.ปทุมธานีสร้างเสร็จ จะเคลื่อนย้ายไปจัดแสดง คาดว่าการรื้อถอนจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มี.ค. จากนั้นจะส่งมอบพื้นที่ให้แก่ กทม. ปรับภูมิทัศน์ต่อไป