ดอนเมืองบินโชว์วันเด็ก 5 รอบ

2018-01-11 16:30:32

 ดอนเมืองบินโชว์วันเด็ก 5 รอบ

Advertisement

ท่าอากาศยานดอนเมืองแนะนำผู้โดยสารให้เผื่อเวลาในการเดินทางมาใช้บริการในช่วงวันเด็กแห่งชาติ


นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กองทัพอากาศได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 ม.ค. ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง โดยจะมีการแสดงของอากาศยานทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ ซึ่งจำเป็นต้องมีการปิดห้วงอากาศของท่าอากาศยานดอนเมือง ทั้งหมด 5 ช่วง ประกอบด้วย เวลา 08.15 – 09.05น. ระยะเวลา 50 นาที 2. เวลา 10.00 – 10.20 น.ระยะเวลา 20 นาที 3.เวลา 11.20 – 11.50 น.ระยะเวลา 30 นาที 4. เวลา 12.40 – 13.30 น.ระยะเวลา 50 นาที และ 5. เวลา 14.30 – 14.50 น.ระยะเวลา 20 นาทีขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า 3-4 ชั่วโมงในช่วงวันเวลาดังกล่าว