"ธณิกานต์"ยันสมรสเท่าเทียมไม่ได้ถูกปัดทิ้ง

2022-07-09 11:14:27

"ธณิกานต์"ยันสมรสเท่าเทียมไม่ได้ถูกปัดทิ้ง

Advertisement

"ธณิกานต์"ยันสมรสเท่าเทียมไม่ได้ถูกปัดทิ้ง

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.65 น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ. … กล่าวถึง แนวทางการดำเนินการของ กมธ. โดยยืนยันว่า ในชั้น กมธ. ไม่มีกฎหมายใดที่ผ่านวาระแรกแล้วถูกปัดทิ้ง หลักการกฎหมายทั้ง 4 ร่างเป็นที่ยอมรับจากมติในสภา กมธ.มีหน้าที่พิจารณาอย่างละเอียดและรอบด้าน โดยเรียงลำดับตามรายมาตราทุกฉบับ ขณะนี้ กมธ. มีมติวางกรอบการพิจารณา ทั้ง 4 ร่าง ควบคู่กันไป แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดย พ.ร.บ.คู่ชีวิต พิจารณาทุกวันพุธ และ แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (กฎหมายสมรสเท่าเทียม) พิจารณาทุกวันพฤหัสบดี เพื่อให้แล้วเสร็จทั้ง 2 กลุ่มแบบคู่ขนาน อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการและความหวังของสังคม อันนำไปสู่การพิจารณาของสภาในวาระ 2 และ วาระ 3 ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

น.ส.ธณิกานต์ กล่าวถึงบรรยากาศ ที่ประชุม กมธ.ว่า การทำงานใน กมธ.เป็นไปได้ด้วยดี ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ เพื่อให้ร่างกฎหมายออกมาสู่สภาทั้ง 2 แนวทาง อย่างสมบูรณ์และรอบด้านมากที่สุด แนวคิดหลัก คือ การผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมทางกฎหมายแก่คนทุกเพศ และพร้อมขับเคลื่อน 2 แนวกฎหมายนี้ เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับบุคคลทุกเพศ และเพื่อให้เกิดสังคมที่ยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างแท้จริง หากกฎหมายทั้ง 2 แนวทาง ผ่านมติสภาในวาระ 2 และวาระ 3 สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ไม่ว่าคู่รักชายหญิง หรือคู่รักแอลจีบีทีคิว จะสามารถเลือกจดทะเบียนคู่ชีวิตหรือคู่สมรสก็ได้ ตามระดับความสัมพันธ์ที่ต้องการ เช่น หากต้องการคบกันในระดับพาร์ทเนอร์ชิป ก็จดทะเบียนคู่ชีวิต หากต้องการคบกันให้ได้สิทธิเหมือนสามีภรรยา ก็จดทะเบียนสมรสได้ โดยมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปตามระดับความสัมพันธ์ตามกฎหมายที่เลือก