ขึ้นแน่ค่าจ้างขั้นต่ำเคาะตัวเลข 17 ม.ค.

2018-01-10 17:20:57

ขึ้นแน่ค่าจ้างขั้นต่ำเคาะตัวเลข 17 ม.ค.

Advertisement

คณะกรรมการค่าจ้างยังไร้ข้อสรุปขึ้นค่าจ้างขึ้นต่ำ “ปลัดแรงงาน” ระบุขึ้นแน่ทุกจังหวัด แต่ไม่เท่ากัน รอเคาระตัวเลข 17 ม.ค.

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการค่าจ้างว่า ที่ประชุมมีมติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ แต่ยังไม่ได้เคาะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยรับในหลักการว่าจะต้องมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทุกจังหวัด แต่ไม่ได้เท่ากันทุกจังหวัด ทั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปรายละเอียดในรายจังหวัดได้เนื่องจากยังมีความไม่เหมาะสมทั้งในส่วนของค่าครองชีพ ปริมาณแรงงาน และบางจังหวัดมีการเสนอขึ้นค่าแรงสูงเกินไป จึงให้ไปดูตัวเลข จัดกลุ่มจังหวัดมาให้ดูเรื่องสภาพเศรษฐกิจที่มีความใกล้เคียงกัน ค่าครองชีพ การประกอบอาชีพ รายได้ อัตราความเจริญเติบโตของจังหวัด แล้วนำกลับมาประชุมกันอีกครั้งในเย็นวันที่ 17 ม.ค.นี้ เมื่อถามว่ามีการพูดถึงตัวเลขต่ำสุด 2 บาท สูงสุด 15 บาท นายจรินทร์ กล่าวว่า ที่ประชุมถกเถียงกันอยู่ว่าตัวเลข 2 บาทน้อยเกินไป ตัวเลขต่ำสุดน่าจะมากกว่า 2 บาท แต่เรื่องตัวเลขสูงสุดตนไม่อยากพูดออกไปก่อน เพราะเหมือนไม่ให้เกียรติคณะกรรมการไตรภาคี

ด้านนายชาลี ลอยสูงรองประธานคณะกรรมการสมานฉันทร์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า สิ่งที่เรียกร้องคือให้ขึ้นในอัตราเท่ากันทุกจังหวัด พอการประชุมระบุว่าขึ้นไม่เท่ากันทุกจังหวัดทำให้ผิดหวังมาก และที่เลื่อนการประชุมออกไปนั้นก็ไม่ได้ผิดจากที่คาดหมาย เพราะเลื่อนแล้วเลื่อนอีก วันที่ 17 ม.ค.ก็ไม่รู้จะเลื่อนอีกหรือไม่ อย่างไรก็ตาม จุดยืนของเราก็ยังต้องการให้ขึ้นในอัตราที่เท่ากันทั้งประเทศ