แบงก์สั่งล้อมคอก"แก๊งคอลเซ็นเตอร์"

2018-01-10 14:40:00

แบงก์สั่งล้อมคอก"แก๊งคอลเซ็นเตอร์"

Advertisement

สมาคมธนาคารไทยชี้แจงปัญหาการลักลอบนำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร พร้อมสั่งพนักงานเข้มงวดเรื่องพิสูจน์ตัวตนลูกค้า  


เมื่อวันที่ 10 ม.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีผู้เสียหายถูกขโมยกระเป๋าเงินที่มีบัตรประจำตัวประชาชน และถูกบุคคลอื่นลักลอบนำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีกับธนาคาร 7 ธนาคารจำนวน 9 บัญชี สมาคมธนาคารไทยชี้แจงว่า ธนาคารสมาชิกของสมาคมฯ ทุกธนาคารได้มีการออกระเบียบในการเปิดบัญชีเงินฝากและในการยืนยันตัวตนของผู้มาเปิดบัญชี ซึ่งระเบียบและกฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ของทางราชการ และในทุกสาขาของธนาคารได้มีป้ายเตือนการรับเปิดบัญชีแทนถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ธนาคารสมาชิกได้มีการสื่อความเน้นย้ำและกำชับการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และให้มีความรอบคอบและความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น รวมถึงได้มีมาตรการการสื่อสารชี้แจงและขอความร่วมมือลูกค้าถึงความจำเป็นในการเข้มงวดเรื่องการตรวจสอบตัวตน เมื่อเข้ามาเปิดบัญชีและใช้บริการภายในธนาคาร พร้อมกันนี้มีข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย ให้จัดเก็บรักษาบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัวให้ปลอดภัย การให้สำเนาบัตรประชาชนเพื่อการทำธุรกรรม ควรขีดคร่อมและเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เป็นต้น