"เรืองไกร" ร้อง "ชวน" สอบตนเองเป็น จนท.รัฐหรือไม่

2022-07-03 17:38:56

"เรืองไกร" ร้อง "ชวน" สอบตนเองเป็น จนท.รัฐหรือไม่

Advertisement

"เรืองไกร" ร้อง "ชวน" สอบตนเองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ และพฤติการณ์ฝ่าฝืนกฎหมายหรือจริยธรรมหรือไม่

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 65 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า พรุ่งนี้ช่วงบ่าย ตนในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตรวจสอบว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือไม่ และมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนกฎหมายหรือจริยธรรม หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.65 มีผู้ร้องยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ทำการตรวจสอบตน โดยกล่าวหาว่าตน ขณะดำรงตำแหน่งเป็นโฆษก กมธ.งบปี 65 ถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ อีกทั้งปัจจุบันตน ยังดำรงตำแหน่งโฆษก กมธ.งบปี 65 ด้วย ผู้ร้องจึงเกิดความสงสัยว่า ตนจะปฏิบัติหน้าที่ กมธ.พิจารณางบประมาณรายจ่ายด้วยความสง่างาม มีคุณธรรม จริยธรรมหรือไม่ ดังนั้น ผู้ร้องจึงขอให้คณะกรรมการจริยธรรมสภาฯสอบสวนตนเองว่าผิดข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมหรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า จากคำร้องดังกล่าว ประธานสภาผู้แทนราษฎรย่อมทราบรายละเอียดอยู่แล้วนั้น ตนจึงมีความจำเป็นต้องขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรโปรดรีบทำการตรวจสอบว่า ตนในฐานะ กมธ.งบปี 65 และ กมธ.งบปี 66 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ และมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนกฎหมายหรือจริยธรรม หรือไม่ โดยช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ ก่อนเข้าประชุม กมธ.งบปี 66 ตนจะไปยื่นหนังสือที่อาคารรัฐสภา ชั้น 1 เพื่อขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร โปรดรีบดำเนินการตรวจสอบตนว่า ในฐานะ กมธ.และโฆษก กมธ.งบปี 65 กับ ในฐานะ กมธ.และโฆษก กมธ.งบปี 66 ว่า เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือไม่ และมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนกฎหมายหรือจริยธรรมตามที่มีผู้ร้องกล่าวหา หรือไม่ และขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบโดยด่วนด้วย