พระองค์หญิงทรงปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

2018-01-08 17:10:14

พระองค์หญิงทรงปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

Advertisement

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงปล่อยโค นกปรอดหัวโขน พันธุ์ปลาน้ำจืด  3.9 แสนตัว เพื่อบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงปล่อยโคเพศผู้และเพศเมีย จำนวน 1 คู่ นกปรอดหัวโขน ก่อนทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดที่กรมประมงน้อมถวาย เป็นปลาไทยจำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลาหมอไทย ปลายี่สกไทย ปลากราย ปลาโพงและปลาบึก รวมทั้งสิ้น 3.9 แสนตัว เพื่อบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ ท่าวาสุกรี กทม.