เคาะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 10 ม.ค.

2018-01-08 14:35:48

เคาะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 10 ม.ค.

Advertisement

ปลัดกระทรวงแรงงานเผย10 ม.ค.ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง พิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขึ้นต่ำ

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่าวถึงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ปี 2561 ว่า จะมีการหารือกันก่อนวันที่ 15 ม.ค.นี้แน่นอน โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ลูกจ้างอยู่ได้ นายจ้างก็ยังสามารถทำกำไรได้ ทั้งนี้ต้องดูค่าแรงรอบๆ บ้านเราด้วย การขึ้น 15 บาทเป็นแค่ข่าวลือ

ด้าน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง กล่าวว่า ในวันที่ 10 ม.ค. จะมีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างตามระบบไตรภาคี โดยพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ ต้นทุนการผลิต ความสามารถในการผลิต ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ศึกษาเทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ หากคณะกรรมการค่าจ้างเข้าร่วมประชุมครบทุกคน ก็จะสามารถสรุปอัตราค่าแรงขั้นต่ำปี 2561 ได้แน่นอน เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะเสนอเข้าที่ประชุม ครม. พิจารณาเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป