ม.6 แต่งโคลงให้นายกฯเยี่ยมยอดสุดเท่แกร่งกล้า(คลิป)

2018-01-08 12:20:58

ม.6 แต่งโคลงให้นายกฯเยี่ยมยอดสุดเท่แกร่งกล้า(คลิป)

Advertisement


นายกรัฐมนตรีให้โอวาทเด็กและเยาวชนกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์ ระบุถ้าประชาชนอยากได้รัฐบาลมีความเข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล ต้องร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้เด็กรู้เท่าทันกฎหมาย ด้าน เด็ก ม.6 แต่งโคลงสี่สุภาพใช้ชื่อและนามสกุลของนายกรัฐมนตรีมาเรียงร้อยสุดประทับใจ “ประ จักษ์เห็นเด่นด้วยคุณธรรมพ่อเฮย ยุทธ์ เยี่ยมยอดการนำเก่งกล้า จันทร์ ดูสง่าล้ำ สุดเท่ จริงนา โอชา แกร่งทหารกล้า แซ่ซ้องสรรเสริญ"

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ นำเด็กและเยาวชนที่ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ขยัน ประหยัด กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 5 ด้าน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กว่า 785 คน เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.นายกรัฐมนตรี ให้โอวาทว่า การเติบโตควบคู่ไปกับยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับพื้นที่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการและทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ ให้เด็กและเยาวชนสามารถเรียนในพื้นที่ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายครอบครัว พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถทำงานในพื้นที่ได้อย่างมั่นคง พร้อมปลูกฝังมีทัศนคติที่ดีต่อสังคมมีความรู้คู่คุณธรรมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของโลกมีภูมิคุ้มกันรองรับเทคโนโลยี และรู้เท่าทันสื่อ นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้วอยากให้มีการพัฒนาในเรื่องการเรียนรู้นอกสถานที่และประวัติศาสตร์ แนะนำให้กระทรวงศึกษาสอดแทรกความรู้เรื่องกฎหมายเข้าเป็นหนึ่งในหลักสูตรการศึกษา 

นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและเสริมสร้างความเข้มแข็งกับสถาบันครอบครัว ฝากให้เด็กและเยาวชนมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและครูอาจารย์ ถ้าประชาชนอยากได้รัฐบาลที่มีความเข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล ก็ต้องร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้เด็กรู้เท่าทันกฎหมายเพราะปัจจุบันประเทศไทยต้องการนักการเมืองรุ่นใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้เด็กและเยาวชนได้นำของขวัญมอบให้แก่นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เช่น ภาพวาดนายกรัฐมนตรี แต่ไฮไลท์ของขวัญที่มอบแก่นายกรัฐมนตรี คือ เด็กแต่งโคลงสี่สุภาพโดยใช้ชื่อและนามสกุลของนายกรัฐมนตรีมาเรียงร้อย ดังนี้ "ประ จักษ์เห็นเด่นด้วยคุณธรรมพ่อเฮย ยุทธ์ เยี่ยมยอดการนำเก่งกล้า จันทร์ ดูสง่าล้ำ สุดเท่ จริงนา โอชา แกร่งทหารกล้า แซ่ซ้องสรรเสริญ" แต่งโดยนายธนวุธ ประสานนะโม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 รร.ห้วยต้อนพิทยาคม จ.ชัยภูมิภายหลังจากให้โอวาทแต่นักเรียน นายกรัฐมนตรี กล่าววว่า ได้ให้แนวทางพัฒนาเด็กทั่วประเทศบนพื้นฐานของความแตกต่าง พร้อมขอบคุณครู ครอบครัว ผู้ปกครองที่ช่วยสอนสั่งเด็ก จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ให้เจ้าหน้าที่ยกสแตนดี้รูปเหมือนนายกรัฐมนตรีขนาดเท่าตัวจริงมาตั้งไว้ที่ไมโครโฟน พร้อมกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า หากต้องการถามปัญหาการเมือง หรือความขัดแย้งให้ไปถามกับสแตนดี้แทน ก่อนจะโบกมือลาและทำสัญลักษณ์ไอเลิฟ ยู เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า สร้างเสียงฮือฮาให้กับสื่อมวลชนและบรรดาครู นักเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า บรรดาครู และนักเรียน ต่างร่วมถ่ายรูปกับสแตนดี้รูปเหมือนนายกรัฐเพื่อเป็นที่ระลึกกันอย่างคึกคัก