ยื่น ปปง.สอบปล่อยกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ

2018-01-08 11:40:20

ยื่น ปปง.สอบปล่อยกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ

Advertisement

กลุ่มธรรมาภิบาลต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ยื่นหนังสือถึง ปปง. ให้ตรวจสอบการปล่อยเงินกู้ 2,000 ล้านบาท ของอดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟและพวกรวม 6 คน พร้อมอายัดทรัพย์ก่อนยักย้ายถ่ายเท

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. กลุ่มธรรมาภิบาลต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกับกลุ่มผู้เสียหาย ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ เข้ายื่นหนังสือถึง ร.ต.อ.ไพรัตน์ เทศพานิช เลขานุการกรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อให้ตรวจสอบการกระทำของอดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟและพวก รวม 6 คน ซึ่งได้ร่วมกันอนุมัติเงินกู้พิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห์ 199 สัญญา เป็นเงิน 2,279 ล้านบาท ไปซื้อที่ดินของตนเอง ทำเป็นโครงการจัดสรรที่ดิน ในท้องที่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี แต่ปรากฎว่าโครงการดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังผิดระเบียบข้อบังคับ เป็นเหตุให้ไม่มีเงินเหลือในสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ทำให้สมาชิกกว่า 6,000 คน เดือดร้อน ไม่สามารถเบิกถอนและกู้ยืมเงินได้ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและทุจริตต่อสถาบันการเงิน อาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน เนื่องจากตามระเบียบแล้วคณะกรรมการต้องอนุมัติให้กู้วงเงินคนละ ไม่เกิน 15 ล้านบาท ทั้งนี้ยังพบว่า มีการจัดทำสัญญาเงินกู้และหลักประกันไม่ครบถ้วน จึงร้องขอให้ ปปง.เข้าตรวจสอบ และอายัดทรัพย์สินโดยเร่งด่วน ก่อนจะมีการถ่ายเทไปเป็นอย่างอื่น หลังจากนี้ จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษ กับพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปราม ให้ดำเนินคดีกับอดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟและพวกต่อไป