ปิดห้วงอากาศสนามบินดอนเมือง 8-11 ม.ค.ซ้อมบินโชว์วันเด็ก

2018-01-08 11:00:54

ปิดห้วงอากาศสนามบินดอนเมือง 8-11 ม.ค.ซ้อมบินโชว์วันเด็ก

Advertisement

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ประกาศการปิดห้วงอากาศ วันที่ 8-11 ม.ค. ที่จะถึงนี้ เพื่อฝึกซ้อมการแสดงการบินของกองทัพอากาศก่อนการแสดงโชว์ในงานวันเด็ก ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า 2-3 ชั่วโมง


เนื่องด้วยกองทัพอากาศได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 2561 ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง โดยจะมีการแสดงของอากาศยานทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ ดังนั้นจึงต้องมีการฝึกซ้อมการแสดงการบินทางอากาศก่อนวันแสดงจริง เป็นเวลา 4 วัน ซึ่งจำเป็นต้องปิดห้วงอากาศของท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ดังนี้


วันจันทร์ที่ 8 ม.ค. 2561 ช่วงที่ 1 เวลา 11.35-12.05 น. ระยะเวลา 30 นาที ช่วงที่ 2 เวลา 13.40-14.00 น.ระยะเวลา 20 นาที
วันอังคารที่ 9 ม.ค. 2561 ช่วงที่ 1 เวลา 09.00-09.12 น. ระยะเวลา 12 นาที ช่วงที่ 2 เวลา 10.15-10.40 น.
ระยะเวลา 25 นาที
วันพุธที่ 10 ม.ค. 2561 ช่วงที่ 1 เวลา 11.20-11.50 น. ระยะเวลา 30 นาที


วันพฤหัสบดีที่ 11 ม.ค. 2561 ช่วงที่ 1 เวลา 08.15-09.05 น. ระยะเวลา 50 นาที ช่วงที่ 2 เวลา 14.30-14.50 น. ระยะเวลา 20 นาที


ทางท่าอากาศยานดอนเมืองจึงใคร่ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า 2-3 ชั่วโมง ในช่วงวันเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน ทั้งนี้ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปรับเวลาการบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าแล้ว โดยผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ ทดม. โทร.0- 2535-1192 ตลอด 24 ชั่วโมง