กองทัพบกเตรียมงานวันเด็ก สืบสานศาสตร์พระราชา

2018-01-07 16:00:52

กองทัพบกเตรียมงานวันเด็ก สืบสานศาสตร์พระราชา

Advertisement

 กองทัพบกเตรียมจัดงานวันเด็ก หวังเติมพลังจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวันเด็กปีนี้ กองทัพบกเตรียมจัดงานวันเด็กขอ เปิดโลกทัศน์และเติมเต็มประสบการณ์ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา กับกิจกรรมทางทหารที่กองทัพบก ได้เตรียมไว้อย่างเต็มที่ ภายใต้ ชื่องานว่า “กองทัพบก ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย สร้างใจจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”


ผู้บัญชาการทหารบกมอบหมายให้หน่วยทหารในส่วนกลางและภูมิภาค จัดกิจกรรมวันเด็กพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 รวมทั้ง กองทัพบกจะสนับสนุนส่วนราชการพลเรือน ภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมวันเด็กของแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมด้วย


สำหร้ับสถานที่จัดงานวันเด็กของกองทัพบกในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปีนี้ กำหนดจัด ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.โดยกิจกรรมมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสตร์พระราชา ความรักสามัคคี เสียสละ การมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ ได้แก่ การแสดงนิทรรศการ การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และอากาศยานที่เข้าประจำการใหม่และที่มีการพัฒนาให้ทันสมัย ควบคู่ไปกับการแสดงบนเวที การจัดแสดงกิจกรรมกลางแจ้งให้น้องๆได้สนุกสนาน เสริมสร้างจินตนาการอย่างเต็มที่

และสัมผัสยุทโธปกรณ์หลากชนิด อาทิ เฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง MI 17 , เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป EC145 , ปืนใหญ่, รถถัง VT4 , รถถัง Oplot , ยานเกราะล้อยาง BTR – 3E1 , รถหุ้มเกราะล้อยาง Reva , รถที่ใช้งานในสนามและงานช่าง , กิจกรรมสาธิตการตกแต่งบาดแผล ให้น้องๆได้รู้วิธีการปฐมพยาบาลและการดูแลบาดแผล, การฝึกเป็นผู้ประกาศข่าว และการตอบปัญหาบนเวที ส่วนการแสดงที่น้องๆ จะประทับใจอย่างแน่นอนคือ การแสดงสุนัขทหาร และร่วมในกิจกรรมการขี่ม้า มีของรางวัล บริการอาหาร ตรวจสุขภาพ และมีพี่ๆ ทหารคอยดูแลตลอดในทุกกิจกรรมส่วนในพื้นที่ปริมณฑลและส่วนภูมิภาค หน่วยทหารของกองทัพบกได้จัดกิจกรรมวันเด็กไปพร้อมกันด้วย อาทิ กองทัพภาคที่ 2 จัดที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา, กองทัพภาคที่ 3 จัดที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง และค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทองจ.พิษณุโลก, กองทัพภาคที่ 4 จัดที่ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช, กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เขตดุสิต , ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จัดที่ สนามกีฬาเอมพันธุ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดที่ สวนสัตว์ลพบุรี การดำรงชีพในป่า และการแสดงงู ,ศูนย์การทหารม้า จัดที่ลานรถถัง ในหน่วย จ.สระบุรี