ประกอบพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองลานพระราชวังดุสิต

2018-01-06 17:35:52

ประกอบพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองลานพระราชวังดุสิต

Advertisement

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ ลานพระราชวังดุสิต


เมื่อวันที่ 6 ม.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานพระราชวังดุสิตโดย พล.อ.สุรยุทธ์ ผู้แทนพระองค์ ได้วางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเข้าพลับพลาพิธี ถวายความเคารพพระราชอาสน์


จากนั้นเวลา 15.39 น. ผู้แทนพระองค์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ เมื่อหัวหน้างานโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง อ่านโองการบวงสรวงจบแล้ว ผู้แทนพระองค์เดินไปยังชาลาหน้าพระเมรุมาศจำลอง ได้สุหร่ายและรับค้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทุบที่ชาลาหน้าพระเมรุมาศ 3 ครั้ง แล้วโปรยดอกไม้ โหรหลวงลั่นฆ้องชัย ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ต่อจากนั้นไปยังบริเวณหน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวง จับสายสูตรอัญเชิญนพปฎลเศวตฉัตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง โหรหลวงลั่นฆ้องชัย ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ก่อนกราบที่หน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวง ถวายความเคารพพระราชอาสน์ เป็นอันเสร็จพิธี


โดยพระเมรุมาศจำลอง ณ พระลานพระราชวังดุสิต มีความแตกต่างจากพระเมรุมาศจำลองแห่งอื่น เพราะเป็นพระเมรุมาศจำลององค์เดียวที่ทำจากไม้สักทองทั้งหลัง และยังเป็นแห่งเดียวที่ฉัตรยอดพระเมรุมาศจำลองเป็นนพปฎลเศวตฉัตร ซึ่งเป็นฉัตรสีขาว 9 ชั้น เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตพระราชฐาน ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการรื้อถอนแล้วเสร็จถายในสัปดาห์นี้