สมเด็จพระเทพฯทรงเยี่ยม รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ

2018-01-05 19:00:15

สมเด็จพระเทพฯทรงเยี่ยม รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ

Advertisement

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานของ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


เมื่อวันที่ 5 ม.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ลงยังสนาม รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ หมู่ที่ 11 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนจำนวนมากเฝ้ารอรับเสด็จฯ เพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงานของ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โครงการเพิ่มผลผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้ง ทรงทอดพระเนตรการฝึกอาชีพของนักเรียน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พร้อมกันนี้ ได้พระราชทานสิ่งของให้กับตำรวจตระเวนชายแดน พระราชทานของที่ระลึกให้กับครูใหญ่และและผู้แทนนักเรียน พระราชทานผ้าห่มกันหนาวและเมล็ดพันธุ์ผักให้ผู้แทนชาวบ้าน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ