ขึ้นทะเบียนโดรนแล้ว 7,064 เครื่อง

2018-01-04 18:10:24

ขึ้นทะเบียนโดรนแล้ว 7,064 เครื่อง

Advertisement

นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ หนุนขึ้นทะเบียนโดรน พร้อมแนะข้อกำหนดใบขับขี่ควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน ด้าน เลขาธิการ กสทช. เผยยอดขึ้นทะเบียนทั่วประเทศ 12 ต.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 มีจำนวน 7,064 เครื่อง

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เปิดเผยกับ “นิว18” ถึงกรณีที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้กำหนดให้ผู้ใช้โดรนต้องมาขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 9 ม.ค. 2561 ซึ่งหากพบว่ามีการใช้งานโดยไม่มีการขึ้นทะเบียน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ว่า การขึ้นทะเบียนของผู้ที่ครอบครองโดรนตามคำสั่งของ กสทช.ถือเป็นสิ่งที่ดี ผู้ที่ครอบครองควรปฏิบัติ เพราะการขึ้นทะเบียนจะสามารถบ่งบอกถึงการเป็นเจ้าของของบุคคลนั้นๆได้ หากมีการใช้โดรนแล้วเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนต่างๆก็ไม่ยุ่งยาก แต่สิ่งที่อยากเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือเรื่องข้อกำหนดของใบขับขี่ ที่บังคับให้ผู้ครอบครองโดรนทุกคนต้องมีนั้น อยากให้ทำให้มีมาตรฐานเดียวกันกับการออกใบขับขี่รถยนต์ มีสนามสอบที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มีความเป็นสากล และข้อกำหนดในเรื่องไซส์นั้น ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาต่อการพัฒนา ทำให้เกิดการพัฒนาการใช้โดรนล่าช้าได้ ซึ่งก่อนหน้าที่ได้มีกำหนดว่าโดรนที่น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ไม่ต้องลงทะเบียน แต่ปัจจุบันข้อกำหนดได้เปลี่ยนมาเป็น 250 กรัม ต้องลงทะเบียนและมีใบขับขี่ จึงอยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทบทวนพิจารณาถึงข้อกำหนดนี้ เพื่อให้การพัฒนาระบบการใช้โดรนของประเทศไทยเทียบเท่าและก้าวไกลกว่าต่างประเทศ


ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนโดรนทั่วประเทศ พบว่า ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 2560 – 3 ม.ค. 2561 ( เวลา 17.00 น.) มียอดขึ้นทะเบียนโดรนรวมทั้งสิ้น 7,064 เครื่อง แยกเป็น ขึ้นทะเบียนที่สำนักงาน กสทช. 6,358 เครื่อง (สำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง 2,970 เครื่อง และส่วนภูมิภาค 3,388 เครื่อง) ขึ้นทะเบียนที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) 706 เครื่อง ทั้งนี้ ยอดการขึ้นทะเบียนดังกล่าวยังไม่รวมการขึ้นทะเบียน ณ สถานีตำรวจทั่วประเทศ ซึ่งจากการประสานงานทราบว่าขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการขึ้นทะเบียนเพื่อส่งมายังสำนักงาน กสทช.