กระทรวงพาณิชย์ทำหนังสือชี้แจง ขรก.ระดับสูง ถูกตำรวจญี่ปุ่นควบคุมตัว

2017-01-25 14:34:05

กระทรวงพาณิชย์ทำหนังสือชี้แจง ขรก.ระดับสูง ถูกตำรวจญี่ปุ่นควบคุมตัว

​​กระทรวงพาณิชย์ ได้รับรายงานเบื้องต้นจากกระทรวงการต่างประเทศว่า เมื่อวันที่         25 มกราคม 2560 ทางการญี่ปุ่นได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยชาวไทย ที่เป็นข้าราชการระดับรองอธิบดีของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา  ได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการกงสุล อาทิ การจัดสรรล่าม และทนายความ     ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเข้าเยี่ยมคนไทยดังกล่าว
​​สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้า          ในต่างประเทศ ณ นครโอซากา ประสานการทำงานร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และ          สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากข้าราชการดังกล่าวเดินทางกลับมายัง ประเทศไทย จะได้รับทราบข้อเท็จจริงและคำชี้แจงเพิ่มเติม หากปรากฏว่ามีมูลเข้าข่ายการกระทำความผิด     ก็จะได้ดำเนินการตามกฎระเบียบของทางราชการต่อไป
​​กระทรวงพาณิชย์ ขอยืนยันว่ากระทรวงฯ มีนโยบายที่จะควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ   ในสังกัดประพฤติตนอยู่ในกฎระเบียบของทางราชการ และรักษาวินัยตามกฎหมายข้าราชการพลเรือน อย่างไรก็ตาม ก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการที่ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงตอบข้อกล่าวหา ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยดัวย