คนริมคลองบางบัวโวยสหกรณ์โกง3.5ล้าน

หน้าแรก ข่าว ข่าวทั่วไป คนริมคลองบางบัวโวยสหกรณ์โกง3.5ล้าน

คนริมคลองบางบัวโวยสหกรณ์โกง3.5ล้าน

คนริมคลองบางบัวโวยสหกรณ์โกง3.5ล้าน

3 ก.ย. 2017 15:40 น.


ชาวริมคลองบางบัว เรียกร้องประธานสหกรณ์ชี้แจงบัญชีเงินออมและค่าใช้จ่ายของชุมชน หลังกรมธนารักษ์ระบุ ค้างค่าสาธารณูปโภคมูลค่ากว่า 3ล้าน5แสนบาท


เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ชาวบ้านชุมชนริมคลองบางบัว รวมตัวกันร้องเรียนต่อสื่อมวลชนขอความเป็นธรรม หลังสงสัยว่าประธานสหกรณ์ชุมชนชายคลองบางบัวมีการทุจริตเงินออมสมทบของชาวบ้านที่จะนำไปค้ำประกันกู้เงินสร้างบ้านประชารัฐ ทำให้การดำเนินการสร้างบ้านเป็นไปด้วยความล่าช้ากว่าที่ควร โดยชาวบ้านในชุมชนจะต้องออมเงินสมทบครอบครัวละ 19,000 บาท จึงจะสามารถกู้ได้ 370,000 บาทโดยนายก้องเกียรติ หอมรื่น กรรมการสหกรณ์ชุมชนชายคลองบางบัว ในฐานะตัวแทนชาวบ้าน เปิดเผยว่า การรวมตัวกันของชาวบ้านกว่า 390 หลังคาเรือนในวันนี้ เพื่อหารือลงมติในการโยกย้ายเงินจากกองทุนหมู่บ้านเดิม เข้ามาออมในสหกรณ์ชุมชนชายคลองบางบัว ให้ครบครอบครัวละ 19,000 บาท เพื่อให้สามารถดำเนินการสร้างบ้านประชารัฐได้ รวมทั้งเรียกร้องให้ประธานสหกรณ์ชุมชนชายคลองบางบัว ชี้แจงบัญชีเงินออมของชุมชน และค่าใช้จ่ายของชุมชนทั้งหมด หลังกรมธนารักษ์ระบุว่าชุมชนค้างค่าสาธารณูปโภคมูลค่ากว่า 3,500,000 บาท จึงทำให้ชาวบ้านเกิดความสงสัยการบริหารจัดการของประธานสหกรณ์ชุมชนฯนอกจากนี้ ชาวบ้านยังพบว่าบัญชีเงินออมของชุมชนไม่มีอยู่ในระบบของธนาคาร แต่เป็นบัญชีขององค์กรการเงินชุมชนเท่านั้น จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าเงินมีอยู่จริง จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้าน
ข่าวที่น่าสนใจ


`