Work with us
หมายเหตุ:   กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครงานด้านขวามือเพื่อใช้ในการแนบส่งกลับมาพร้อบกับข้อความสมัครงาน. ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ตำแหน่ง ฝ่าย อัตรารับสมัคร กรอกใบสมัคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ทรัพยากรบุคคล 1
เจ้าหน้าที่บุคคล(HRD Officer) ทรัพยากรบุคคล 1
ผู้ช่วยช่างภาพ (พนักงานขับรถ) ข่าว 3
เจ้าหน้าที่ประสานงานการผลิตข่าว ข่าว 1
เจ้าหน้าที่เรียบเรียงข่าว ข่าว 1
ผู้สื่อข่าว (อาชญากรรม) ข่าว 1
เจ้าหน้าที่กราฟิก ข่าว 1
เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตรายการ ผลิตรายการ 1
เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์รายการ(ครีเอทีฟ) ผลิตรายการ 1
เจ้าหน้าที่ประสานงานรายการ รายการ 1
เจ้าหน้าที่ควบคุมแสงสตูดิโอ เทคนิคและวิศวกรรม 1

บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด

818 หมู่ 2 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

0 2021 7777 ต่อ 1024

095 372 7404

recruitment@newtv.co.th

แผนที่ Google Maps

ดาวน์โหลดแผนที่

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

new 18, 2017