Work with us
หมายเหตุ:   กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครงานด้านขวามือเพื่อใช้ในการแนบส่งกลับมาพร้อบกับข้อความสมัครงาน. ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ตำแหน่ง ฝ่าย อัตรารับสมัคร กรอกใบสมัคร
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล 1
ผู้จัดการแผนกขาย ขาย 1
หัวหน้างานขาย ขาย 2
เจ้าหน้าที่ขาย ขาย 2
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ทรัพยากรบุคคล 1
เจ้าหน้าที่บุคคล(HRD Officer) ทรัพยากรบุคคล 1
เจ้าหน้าที่ประสานงานการผลิตข่าว ข่าว 1
เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตรายการ ผลิตรายการ 1
เจ้าหน้าที่กราฟิก (Motion & CG) รายการ 1
ช่างภาพสตูดิโอ เทคนิคและวิศวกรรม 1
ผู้ช่วยช่างภาพ (พนักงานขับรถ) ข่าว 4
เจ้าหน้าที่ประสานงานผลิตรายการ ผลิตรายการ 1
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล 1
เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตข่าว ข่าว 1
บรรณาธิการข่าว (อาชญากรรม) ข่าว 1
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน บัญชีและการเงิน 1
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด การตลาด 1
เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร ธุรการสำหนักงาน 1
ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ข่าว 1

บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด

818 หมู่ 2 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

0 2021 7777 ต่อ 1024

095 372 7404

recruitment@newtv.co.th

แผนที่ Google Maps

ดาวน์โหลดแผนที่

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

new18, 2017