กฟน.โชว์นวัตกรรมล้ำสมัยเปิดงานวันวิชาการฯ ประจำปี 60

หน้าแรก ข่าว การเมือง - เศรษฐกิจ กฟน.โชว์นวัตกรรมล้ำสมัยเปิดงานวันวิชาการฯ ประจำปี 60