9 ทักษะที่นักการตลาดต้องมี

หน้าแรก ข่าว How to 9 ทักษะที่นักการตลาดต้องมี

9 ทักษะที่นักการตลาดต้องมี

9 ทักษะที่นักการตลาดต้องมี

30 ส.ค. 2017 07:00 น.


เพราะการเพิ่มทักษะในการทำงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจขาดไปได้ เพราะยิ่งมีการพัฒนาในส่วนนี้มากเท่าไหร่ โอกาสที่จะเติบโตหรือก้าวหน้าก็ยิ่งมีมากขึ้น ทั้งยังนำมาซึ่งโอกาสดีๆ ได้แบบไม่จำกัด ไม่ว่าจะจากนายจ้าง (สำหรับมนุษย์เงินเดือน) และลูกค้า (สำหรับชาวฟรีแลนซ์และเจ้าของธุรกิจส่วนตัว)

ภาพ  Syda Productions / Shutterstock.com

สำหรับ “นักการตลาด” นั้นเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องมีการฝึกฝน และพัฒนาทักษะอยู่เสมอ เพราะขึ้นชื่อว่า “การตลาด” แล้ว ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิจ ทางเดียวที่จะก้าวหน้าในสายงานนี้ได้ ไม่เพียงแต่ต้อง “ทัน” ต่อความผันแปรของตลาดแล้ว หากต้อง “นำ” และ “สร้าง” กระแสตลาดให้ได้

และ 9 ทักษะต่อไปนี้คือสิ่งที่นักการตลาด “ต้อง” มี เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ

1. ทักษะการสื่อสาร
หากคุณสามารถสื่อสารพูดคุยกับทุกคนในทุกระดับในองค์กรที่อยู่ได้เป็นอย่างดี ถือเป็นการฝึกปรือการสื่อสารเบื้องต้นที่ดีก่อนหน้าที่จะไปรับมือกับลูกค้าและบุคคลภายนอกองค์กรได้ทุกรูปแบบ
2. ทักษะการเขียน
เพราะการเขียนนั้นมีผลอย่างมากในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน การเว้นวรรคผิดเพียงจุดเดียว อาจหมายถึงการสื่อสารที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ได้ ดังนั้นทักษะการเขียนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย
3. ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
นักการตลาดควรมีทัศนวิสัยที่กว้างไกล โดยมีจุดเริ่มต้นจากการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนการตลาดของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ  My Life Graphic / Shutterstock.com

4. ทักษะด้านสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่นักการตลาดไม่อาจขาดไปได้ เพราะการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่แหวกแนว ไม่เหมือนใครจะทำให้สินค้าและบริการที่ดูแลโดดเด่นออกมาจากคู่แข่งขันได้ ซึ่งการพัฒนาทักษะส่วนนี้ต้องอาศัยการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ
5. ทักษะการเจรจาต่อรอง
นักการตลาดไม่จำเป็นต้องพูดเก่งเป็นน้ำท่วมทุ่ง แต่ทุกคำพูดที่ออกมาในระหว่างการติดต่อธุรกิจต้องพุ่งไปที่เป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานที่ทำอยู่ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้การเจรจานั้นประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเย็น
6. ทักษะการทำงานเป็นทีม
ด้วยแนวทางการทำงานการตลาดนั้นไม่อาจจบงานได้ด้วยตัวคนเดียว การรู้จักทำงานเป็นทีมจะยังผลให้ความสำเร็จยิ่งใกล้เข้ามา


ภาพ merzzie / Shutterstock.com
 
7. ทักษะทางคอมพิวเตอร์
ในยุคโซเชียลมีเดียอย่างเช่นทุกวันนี้ เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่อาจขาดไปได้ในการทำงาน การรู้จักใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะช่วยทำให้งานของคุณง่ายขึ้นได้อีกมาก
8. ทักษะด้านการค้า
เพียงแค่ตำแหน่งที่ครอบคลุมกับเรื่อง “การตลาด” แล้ว หากขาดซึ่งทักษะด้านนี้ไป โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าคงเป็นไปได้ยาก กระแสหรือเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ได้ว่า แนวโน้มการตลาดในตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้ว และแน่นอนว่าจะทำให้คุณสามารถขายสินค้าได้ถูกที่ถูกทาง
9. ความทะเยอทะยานในความสำเร็จ
ในข้อสุดท้ายนี้อาจจะไม่ใช่ทักษะเสียทีเดียว แต่หากนักการตลาดไม่มีความทะเยอทะยานที่จะก้าวไปให้ถึงความสำเร็จแล้ว ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานคงเกิดขึ้นได้ยาก

ภาพ sattahipbeach / Shutterstock.com


ภาพเปิด Stuart Jenner / Shutterstock.comข่าวที่น่าสนใจ


`