แท็ก

"Because We Care"

นายกฯชมรายการ Because We Care ช่อง “นิว 18”
นายกฯชมรายการ Because We Care ช่อง “นิว 18”
นายกรัฐมนตรี ชมรายการ Because We Care ออกอากาศช่องนิว 18 เรื่องจริงสะท้อนสังคม แจ้งเตือนภัย มีเครือข่ายเพจดัง “แหม่มโพธิ์ดำ -Drama-Addict” เป็นตัวอย่างที่ดี บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ โซเชียลสร้างสรรค์
2018-06-01 21:10:24
“เซ็นทรัล” มอบเงินสนับสนุน โครงการ Because We Care
“เซ็นทรัล” มอบเงินสนับสนุน โครงการ Because We Care
ผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล มอบเงิน รพ.ตำรวจ สนับสนุน โครงการ Because We Care ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี และผู้ถูกกระทำความรุนแรงทางสังคม เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ
2018-05-25 13:30:46