แท็ก

"30บาทรักษาทุกโรค"

“หมอมงคล”ชี้ “บัตรทอง”เผชิญความท้าทายสารพัด
“หมอมงคล”ชี้ “บัตรทอง”เผชิญความท้าทายสารพัด
“หมอมงคล” เปิดงาน “รำลึก 11 ปี นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์” ระบุ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำลังเผชิญความท้าทายหลายด้าน ทั้งสังคมสูงวัย เทคโนโลยีเปลี่ยน ผลประโยชน์แอบแฝงจากกลุ่มผู้มีอำนาจ ชี้ต้องใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ดึงงานมิตรภาพบำบัดช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
2019-01-11 17:00:39
“หญิงหน่อย”ชี้ 17 ปี “บัตรทอง” คนไทยคุณภาพชีวิตดี
“หญิงหน่อย”ชี้ 17 ปี “บัตรทอง” คนไทยคุณภาพชีวิตดี
“คุณหญิงสุดารัตน์” โพสต์ 17 ปี “บัตรทอง” ทำคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยกย่อง “นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์” ผู้คิดค้นโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และความกล้าตัดสินใจของ “ทักษิณ” ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเสียสละทุ่มเททำโครงการสำเร็จ
2018-12-12 13:25:22
“บิ๊กตู่”ชี้ยกระดับบัตรทองดีกว่าเดิม
“บิ๊กตู่”ชี้ยกระดับบัตรทองดีกว่าเดิม
“บี๊กตู่” ระบุ 30 บาท รักษาทุกโรค ยังคงมีความไม่สมบูรณ์ ในการขอรับบริการด้านสุขภาพหลายอย่าง ที่ผ่านมารัฐบาลยกระดับ เพิ่มสิทธิประโยชน์ทั้งเรื่องยา วัคซีน อุปกรณ์การแพทย์ การให้บริการสารพัด
2018-09-28 21:15:16