แท็ก

"ในหลวงร.9"

ร.๑๐ เสด็จฯพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ
ร.๑๐ เสด็จฯพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
2017-10-27 09:50:15