แท็ก

"ในหลวง"

ในหลวงทรงสวมฉลองพระองค์เครื่องแบบสนามทหารบกขณะฝึกซ้อมยุทธวิธีทางทหารพร้อมเจ้าคุณพระสินีนาฏ
ในหลวงทรงสวมฉลองพระองค์เครื่องแบบสนามทหารบกขณะฝึกซ้อมยุทธวิธีทางทหารพร้อมเจ้าคุณพระสินีนาฏ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมฉลองพระองค์เครื่องแบบสนามทหารบก ขณะฝึกซ้อมยุทธวิธีทางทหาร พร้อมด้วย "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี"
2021-04-21 11:16:34
ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกฯ นำ 4 รมต.ถวายสัตย์ปฏิญาณ
ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกฯ นำ 4 รมต.ถวายสัตย์ปฏิญาณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกฯ นำ 4 รมต. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้า
2021-03-27 22:00:59
"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร
"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อม เจ้าคุณพระสินีนาฏ ไปทอดพระเนตรงานโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พร้อมทรงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
2021-03-20 21:25:49