แท็ก

"โรตีสายไหม"

ตรวจสารกันบูดในโรตีสายไหมอยุธยาเกินมาตรฐานอื้อ
ตรวจสารกันบูดในโรตีสายไหมอยุธยาเกินมาตรฐานอื้อ
ฉลาดซื้อตรวจซ้ำสารกันบูดในโรตีสายไหมอยุธยายังพบเกินมาตรฐานอื้อ 1024.60 - 3281.56 มก.ต่อ กก.แนะหน่วยงานกำกับดูแลสุ่มตรวจจริงจัง พร้อมให้ความรู้ผู้ประกอบการ
2019-05-29 22:20:22
ปลอดภัย! โรตีสายไหมอยุธยาสารกันบูดไม่เกินมาตรฐาน
ปลอดภัย! โรตีสายไหมอยุธยาสารกันบูดไม่เกินมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุ่มตรวจโรตีสายไหมเพื่อตรวจวิเคราะห์วัตถุกันเสีย พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน ดังนั้นนักท่องเที่ยวสามารถซื้อรับประทานและเป็นของฝากได้อย่างมั่นใจ
2018-04-11 17:15:03
เช็กด่วน!ของฝาก 4 ภาค สารกันบูดเกินมาตรฐาน
เช็กด่วน!ของฝาก 4 ภาค สารกันบูดเกินมาตรฐาน
นิตยสารฉลาดซื้อเผยผลทดสอบของฝาก-ของดี 4 ประเภท จากภาคกลาง อีสาน เหนือและใต้ พบสินค้าใส่สารกันบูดเกินเกณฑ์ เว้นอีสานไม่พบการปนเปื้อน
2018-04-04 11:15:45