แท็ก

"โรงพยาบาล"

ผบช.กองเรือยุทธการเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยเรือ เตรียมตั้ง รพ.สนาม รับวิกฤติ COVID19
ผบช.กองเรือยุทธการเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยเรือ เตรียมตั้ง รพ.สนาม รับวิกฤติ COVID19
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยเรือ และติดตามการเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ให้พร้อมรับวิกฤติ COVID-19
2021-04-28 13:45:07