แท็ก

"แลกเปลี่ยน"

รัสเซีย-ยูเครนแลกเปลี่ยนนักโทษ
รัสเซีย-ยูเครนแลกเปลี่ยนนักโทษ
รัสเซียและยูเครนแลกเปลี่ยนนักโทษ ฝ่ายละ 35 คน เมื่อวันเสาร์ โดยประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำคนใหม่ของยูเครน กล่าวว่า ข้อตกลงถือเป็น "ขั้นตอนแรก" ที่จะไปสู่การยุติกรณีพิพาทระหว่าง 2 ประเทศ
2019-09-08 15:20:26
วันนี้มีอะไร: 21 พฤษภาคม  วันแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมโลก เพื่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development)
วันนี้มีอะไร: 21 พฤษภาคม วันแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมโลก เพื่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development)
เหตุการณ์สำคัญประจำวันที่ 21 พฤษภาคม วันแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมโลก เพื่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development)
2019-05-21 00:00:49
วันนี้มีอะไร: 21 พฤษภาคม  วันแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมโลก เพื่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development)
วันนี้มีอะไร: 21 พฤษภาคม วันแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมโลก เพื่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development)
เหตุการณ์สำคัญประจำวันที่ 21 พฤษภาคม วันแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมโลก เพื่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development)
2018-05-21 00:00:12