แท็ก

"แพร่ระบาด"

"ปารีณา"แนะบทเรียนรัฐบาลเชื่อใจคนเลว สร้างเงื่อนไขเท่าเทียมคุมโควิด
"ปารีณา"แนะบทเรียนรัฐบาลเชื่อใจคนเลว สร้างเงื่อนไขเท่าเทียมคุมโควิด
"ปารีณา"แนะรัฐบาลนำบทเรียนการให้อภิสิทธิ์เข้าประเทศไทย ให้ความเชื่อใจคนเลว ไร้ความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างเงื่อนไขที่เท่าเทียมกันให้มากที่สุด
2020-07-14 21:35:25