แท็ก

"แพร่ระบาด"

“แพนเดมิก" ศัพท์แห่งปีของเว็บสเตอร์
“แพนเดมิก" ศัพท์แห่งปีของเว็บสเตอร์
คณะผู้จัดทำพจนานุกรม เมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ของสหรัฐ ประกาศให้คำว่า แพนเดมิก ( pandemic ) ซึ่งหมายถึง การระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อโรค เป็นคำศัพท์ยอดนิยมแห่งปี พ.ศ. 2563
2020-12-01 14:05:13