แท็ก

"แปรรูป"

ดอยคำ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในงาน โครงการหลวง ๕๑
ดอยคำ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในงาน โครงการหลวง ๕๑
ดอยคำ ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ในงาน โครงการหลวง ๕๑ ภายใต้แนวความคิด ดุจแสงทองจากฟ้า สู่ปวงประชาราษฎร์ร่มเย็น
2020-07-24 16:44:32