แท็ก

"แคนดิเดต"

กกต.ประกาศชื่อแคนดิเดตนายกฯไม่มีพระนาม “ทูลกระหม่อม”
กกต.ประกาศชื่อแคนดิเดตนายกฯไม่มีพระนาม “ทูลกระหม่อม”
กกต.ประกาศรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติเสนอให้สภาฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 45 พรรค ไม่รวมถึงพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสนอชื่อโดย ทษช. ยกพระราชโองการ พระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่เหนือการเมือง ไม่สามารถดำรงตำแหน่งใด ๆ ในทางการเมืองได้
2019-02-11 16:20:12
ทูลกระหม่อมฯ ทรงโพสต์ขอเป็นสามัญชน
ทูลกระหม่อมฯ ทรงโพสต์ขอเป็นสามัญชน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์อินสตาแกรม nichax ขอบคุณประชาชนที่ให้กำลังใจและทรงชี้แจงถึงเรื่องที่หลายคนกล่าวถึงการเป็นพระราชวงศ์และมาลงสมัครเลือกตั้ง โดยระบุว่า
2019-02-08 16:15:42
เผยภาพ ทูลกระหม่อมฯ ก่อนลงเลือกตั้ง เยี่ยม ปชช. ฝึกทุกอย่าง
เผยภาพ ทูลกระหม่อมฯ ก่อนลงเลือกตั้ง เยี่ยม ปชช. ฝึกทุกอย่าง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์เกี่ยวกับชีวิตประจำวันส่วนพระองค์ ที่ในระยะหลังพระองค์ทรงเสด็จเยือนตลาดนัดอยู่บ่อยครั้ง จึงมีโอกาสได้คลุกคลีกับประชาชน ฝึกฝนการทำอาหาร และทดลองทำในที่ไม่เคยได้ทำมากมาย
2019-02-08 15:40:24
เปิดโพสต์ล่าสุด ทูลกระหม่อมฯ ในวันเปิดตัวแคนดิเดต นายกฯ
เปิดโพสต์ล่าสุด ทูลกระหม่อมฯ ในวันเปิดตัวแคนดิเดต นายกฯ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์อินสตาแกรม ในช่วงเช้าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่พรรคไทยรักษาชาติ เข้ายื่นเอกสารรายนาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ รายชื่อบุคคลที่พรรคจะส่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งระบุพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
2019-02-08 12:25:17