แท็ก

"เลย"

"พุทธิพงษ์" ปล่อยขบวนรถบรรจุถุงน้ำใจบรรเทาทุกข์ชาวเลย
"พุทธิพงษ์" ปล่อยขบวนรถบรรจุถุงน้ำใจบรรเทาทุกข์ชาวเลย
"พุทธิพงษ์" พร้อมผู้บริหาร "ทีโอที-แคท-ไปรษณีย์ไทย" ร่วมปล่อยขบวนรถบรรจุถุงน้ำใจ นำเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาทุกข์มอบให้ประชาชนใน จ.เลย
2020-08-03 16:55:11