แท็ก

"เมาไม่ขับจับยึดรถ"

สรุปยอด 7 วันสงกรานต์ดับ 386 ศพลดจากปีที่แล้ว
สรุปยอด 7 วันสงกรานต์ดับ 386 ศพลดจากปีที่แล้ว
รมช.มหาดไทยแถลง 7 วันอันตรายสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุรวม 3,338 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 386 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,442 คน ระบุภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บลดลงจากปีที่แล้ว เตรียมถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2019-04-18 11:55:14
 ยอด 6 วันสงกรานต์ดับ 348 ศพ
ยอด 6 วันสงกรานต์ดับ 348 ศพ
สรุปสถิติอุบัติเหตุสงกรานต์ 16 เม.ย. เกิดอุบัติเหตุ 367 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 42 ราย ผู้บาดเจ็บ 381 คน รวม 6 วัน 11 – 16 เม.ย.เกิดอุบัติเหตุ 3,068 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 348 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,176 คน
2019-04-17 11:15:22