แท็ก

"เปิดประเทศ"

สธ.ยัน ศบค. เปิดประเทศให้ “ผู้ป่วยต่างชาติ-ผู้ติดตาม” ปลอดโควิดเท่านั้น
สธ.ยัน ศบค. เปิดประเทศให้ “ผู้ป่วยต่างชาติ-ผู้ติดตาม” ปลอดโควิดเท่านั้น
สธ.ยืนยัน ศบค. เปิดประเทศให้ผู้ป่วยต่างชาติและผู้ติดตามที่ปลอดโควิดเท่านั้น เข้ามารักษาพยาบาลในไทย
2020-07-04 20:40:21
สเปนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
สเปนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
วันอาทิตย์ ตามเวลาท้องถิ่น สเปนเปิดพรมแดนของตนกับประเทศยุโรปเกือบทั้งหมดอีกครั้ง รวมทั้งประเทศสมาชิกความตกลงเชงเกนนอกอียู และอังกฤษด้วย ยกเว้นเพียงโปรตุเกสเท่านั้นที่จะเปิดพรมแดนวันที่ 1 กรกฎาคมตามคำร้องขอของรัฐบาลโปรตุเกส พร้อมกันนั้นสเปนยังยกเลิกภาวะฉุกเฉินที่ประกาศใช้เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่รับผิดชอบอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสูงกว่า 12 เปอร็เซ็นต์ นักท่องเที่ยวอังกฤษได้รับอนุญาตให้ไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางเข้าสเปน ซึ่งตรงข้ามกับอังกฤษที่ยังใช้กฎกักตัว 14 วัน สำหรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศทุกคน
2020-06-22 00:40:42