แท็ก

"เนื้อสัตว์"

เกษตรกรมะกันร้อง รบ. เนื้อจากแล็บไม่ใช่ "เนื้อสัตว์"
เกษตรกรมะกันร้อง รบ. เนื้อจากแล็บไม่ใช่ "เนื้อสัตว์"
เกษตรและผู้ผลิตเนื้อวัวสหรัฐฯ รวมพลังโน้มน้าวในรัฐบาลป้องกันการติดป้าย “เนื้อสัตว์” ลงบนสินค้าที่มาจากห้องปฏิบัติการทดลองแทนที่จะมาจากสัตว์จริงๆ
2018-04-11 15:30:15