แท็ก

"เทศกาล"

วธ. เสนอ 5 แนวทางปฏิบัติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
วธ. เสนอ 5 แนวทางปฏิบัติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
กระทรวงวัฒนธรรม ออกประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
2020-04-08 14:40:12