แท็ก

"เตาเผาศพ"

สมเด็จพระสังฆราชทรงห่วงใยสิ่งแวดล้อมในวัด
สมเด็จพระสังฆราชทรงห่วงใยสิ่งแวดล้อมในวัด
คพ. เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กราบทูลแนวทางการจัดการมลพิษเตาเผาศพในวัด เผยทรงห่วงใยสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน รับสั่งให้หารือร่วมกับ พศ. เจ้าอาวาสวัด ก่อนนำเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคมพิจารณาต่อไป
2019-08-30 15:10:06
คุมเข้มเตาเผาศพในวัดปล่อยมลพิษต่ำ
คุมเข้มเตาเผาศพในวัดปล่อยมลพิษต่ำ
“คพ.- พศ.” จับมือจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด ยกระดับเตาเผาศพให้มีมลพิษต่ำเริ่มในเขต กทม. ก่อนขยายผลไปยังวัดในเมืองใหญ่ กำชับวัดที่มีเตาเผาสัตว์เลี้ยงจัดการควบคุมมลพิษทางอากาศเช่นเดียวกับเตาเผาศพเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนรำคาญของชุมชนในบริเวณใกล้เคียง
2019-06-20 14:10:08