แท็ก

"เด็ก11ขวบ"

แจง ด.ญ.11 ขวบแต่งงานอิหม่าม อายุ 17 ปีแล้วแจ้งเกิดช้า
แจง ด.ญ.11 ขวบแต่งงานอิหม่าม อายุ 17 ปีแล้วแจ้งเกิดช้า
เลขานุการจุฬาราชมนตรี เผยกรณี ด.ญ.11 ขวบ แต่งงานกับอิหม่ามวัย 41 ปี ได้รับการยืนยันแล้วว่า ด.ญ.คนดังกล่าวอายุ 17 ปี ไม่ใช่ 11 ขวบ เหตุมีการแจ้งเกิดช้า สำนักจุฬาราชมนตรี ออกกฎห้ามเด็กที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะแต่งงาน เว้นแต่จะได้รับการยืนยันจากศาลเท่านั้น
2018-08-28 14:30:30