แท็ก

"เดินทางกลับ"

3 ลูกเรือไอเอสเอสกลับสู่โลกปลอดภัย
3 ลูกเรือไอเอสเอสกลับสู่โลกปลอดภัย
3 นักบินอวกาศของ 3 ชาติ เดินทางกลับสู่โลกโดยปลอดภัย เมื่อวันอังคาร หลังใช้เวลานานกว่า 6 เดือน ปฏิบัติภารกิจทดลองทางวิทยาศาสตร์ บนสถานีอวกาศนานาชาติ หรือ ไอเอสเอส ที่โคจรอยู่นอกโลก
2019-06-26 06:00:10