แท็ก

"เซตซีโร่"

ประธาน กรธ.ไม่ทักท้วง ยอมรับเซ็ตซีโร่ กกต.
ประธาน กรธ.ไม่ทักท้วง ยอมรับเซ็ตซีโร่ กกต.
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม กรธ.ต่อกรณีที่ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เหนือ สนช. มีมติ เซตซีโร่
2017-06-02 15:55:46