แท็ก

"เฉลิมพระเกียรติ"

กองทัพเรือยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กองทัพเรือยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กองทัพเรือยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 ส.ค. 2563
2020-08-12 13:35:07
รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพฯ
รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพฯ
รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
2019-12-29 22:30:44
รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10
รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10
รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10 จัด 11 ริ้วขบวน “พระบรมธาตุ พุทธศิลป์ แผ่นดินพระทรงธรรม” อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 5 ยุคสมัย ให้พุทธศาสนิกชนกราบสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
2018-07-22 22:50:31