แท็ก

"เกษตรกร"

เล็งปลดล็อกพืชสมุนไพร 13 ชนิดให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
เล็งปลดล็อกพืชสมุนไพร 13 ชนิดให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
“มนัญญา”เผยเล็งปลดล็อกพืชสมุนไพร 13 ชนิด ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรและชุมชนใช้สารสกัดธรรมชาติจากพืชใช้ป้องกันกำจัดแมลง วัชพืช และโรคพืช ศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง
2020-07-13 16:50:15
โอนวันแรกเข้าบัญชีเกษตรกร 1 ล้านราย
โอนวันแรกเข้าบัญชีเกษตรกร 1 ล้านราย
โอนวันนี้ 1 ล้านราย 5,000 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รมว.เกษตรฯ แจ้งช่องทางพี่น้องเกษตรกรตรวจสอบสิทธิ์ ไม่ต้องไปแออัดกันที่สำนักงานต่างๆ
2020-05-15 11:30:36
“สุริยะ”มั่นใจราคาอ้อยสดทะลุ 1,000 บาทต่อตันอ้อย
“สุริยะ”มั่นใจราคาอ้อยสดทะลุ 1,000 บาทต่อตันอ้อย
“สุริยะ”มั่นใจราคาอ้อยสดทะลุ 1,000 บาทต่อตันอ้อย พร้อมเสนอโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท
2020-01-19 15:25:24