แท็ก

"หารือ"

“ชวน”หารือวิป 4 ฝ่ายแบ่งเวลาอภิปรายเปิดวิสามัญ
“ชวน”หารือวิป 4 ฝ่ายแบ่งเวลาอภิปรายเปิดวิสามัญ
“ชวน”หารือวิป 4 ฝ่ายให้เวลาฝ่ายค้าน 8 ชม. ฝ่ายรัฐบาล ครม. ส.ว. ได้ฝ่ายละ 5 ชม. ถกหาทางออกประเทศ ขณะที่ฝ่ายค้านแบะท่าถอนตัวประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ
2020-10-22 15:25:08
จีน-อาเซียนนัดหารือไวรัสที่กรุงเวียงจันทน์
จีน-อาเซียนนัดหารือไวรัสที่กรุงเวียงจันทน์
จีนและ 10 ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ซึ่งรวมถึงไทย จะมีการประชุมร่วมวาระพิเศษรัฐมนตรีต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ที่กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 19 – 21 ก.พ.
2020-02-18 13:05:30