แท็ก

"สำนักพระราชวัง"

คณะแพทย์เตรียมถวายการผ่าตัดรักษาข้อพระบาทกรมสมเด็จพระเทพฯ
คณะแพทย์เตรียมถวายการผ่าตัดรักษาข้อพระบาทกรมสมเด็จพระเทพฯ
คณะแพทย์กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ เพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้าง
2021-01-19 22:05:43
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปประทับ รพ.จุฬาลงกรณ์
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปประทับ รพ.จุฬาลงกรณ์
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปประทับ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์
2019-10-17 18:20:49
พระราชินีในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯไปประทับ รพ.จุฬาฯ
พระราชินีในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯไปประทับ รพ.จุฬาฯ
สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงมีพระปรอทจากการติดเชื้อของพระวัตถิ
2019-04-17 11:00:41