แท็ก

"สมเด็จพระเทพฯ"

รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพฯ
รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพฯ
รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
2019-12-29 22:30:44
สมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมรำวงลาว ในงานสะหลองปีใหม่ ณ สถานทูตลาว
สมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมรำวงลาว ในงานสะหลองปีใหม่ ณ สถานทูตลาว
เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ซ.สหการประมูล ถ.ประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
2019-04-12 15:00:47
สมเด็จพระเทพฯ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพฯ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ ท่าวาสุกรี ทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
2018-04-02 11:45:18