แท็ก

"สมเด็จพระสังฆราช"

“เจนี่” นุ่งชุดไทยสวยสุดเก๋ ควง “มิกกี้” เข้าวัดทำบุญวันเกิด “น้องโนล่า”
“เจนี่” นุ่งชุดไทยสวยสุดเก๋ ควง “มิกกี้” เข้าวัดทำบุญวันเกิด “น้องโนล่า”
ไม่คุ้นตาแต่สุดเก๋ “เจนี่” ถือโอกาสดี นุ่งชุดไทยสวยสง่า ควงสามี “มิกกี้ นนท์” เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช กราบขอพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด “น้องโนล่า”
2020-11-15 16:25:39
เพื่อสิริมงคล “ปั๊บ-ใบเตย” นุ่งชุดไทยสวย-หล่อ กราบขอพรสมเด็จพระสังฆราช ก่อนวิวาห์
เพื่อสิริมงคล “ปั๊บ-ใบเตย” นุ่งชุดไทยสวย-หล่อ กราบขอพรสมเด็จพระสังฆราช ก่อนวิวาห์
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตคู่ “ปั๊บ โปเตโต้” ควงว่าที่ภรรยา “ใบเตย สุวพิชญ์” สวมชุดไทยสวย-หล่อ กราบขอพร – รับประทานน้ำพระพุทธมนต์ จากสมเด็จพระสังฆราช ก่อนเข้าวิวาห์ 15 พ.ย. นี้
2020-11-12 13:45:05
เพื่อสิริมงคลแก่ชีวิตคู่ “มิว - เซนต์” ขอประทานพรสมเด็จพระสังฆราชฯ ก่อนเข้าวิวาห์หวาน
เพื่อสิริมงคลแก่ชีวิตคู่ “มิว - เซนต์” ขอประทานพรสมเด็จพระสังฆราชฯ ก่อนเข้าวิวาห์หวาน
งามสง่าอย่างไทย “มิว นิษฐา” พร้อมว่าที่เจ้าบ่าว “เซนต์ ธราภุช” เข้าเฝ้ากราบสักการะ ขอประทานพร “สมเด็จพระสังฆราชฯ” ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อเป็นมงคลในการเริ่มชีวิตคู่
2019-12-08 18:05:01
สมเด็จพระสังฆราชทรงห่วงใยสิ่งแวดล้อมในวัด
สมเด็จพระสังฆราชทรงห่วงใยสิ่งแวดล้อมในวัด
คพ. เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กราบทูลแนวทางการจัดการมลพิษเตาเผาศพในวัด เผยทรงห่วงใยสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน รับสั่งให้หารือร่วมกับ พศ. เจ้าอาวาสวัด ก่อนนำเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคมพิจารณาต่อไป
2019-08-30 15:10:06
สมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาท ขอทุกคนตระหนักบทบาทหน้าที่ของตนให้ดี
สมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาท ขอทุกคนตระหนักบทบาทหน้าที่ของตนให้ดี
“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทสงกรานต์ ขอให้ทุกคนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนให้ดี ความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อกันอย่างจริงใจ จะช่วยจรรโลงความสุข ความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
2019-04-12 16:15:52
สมเด็จพระสังฆราชประทานกำลังใจพระเณรชายแดนใต้
สมเด็จพระสังฆราชประทานกำลังใจพระเณรชายแดนใต้
สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาโปรดให้รับการศพของพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ พร้อมพระภิกษุอีก 1 รูปที่ถึงมรณภาพไว้ในพระสังฆราชานุเคราะห์โดยตลอด พร้อมประทานกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการบำเพ็ญศาสนกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระบวรพุทธศาสนา
2019-01-19 20:05:40
สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมวันเด็ก
สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมวันเด็ก
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมวันเด็ก ยกคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่อง “ปัญญา-ศรัทธา”แนะเด็ก ๆยึดหลัก 3 ข้อตัดสินว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อ
2019-01-09 18:15:38
สมเด็จพระสังฆราชทรงแนะปีใหม่ยึดมั่น “ขันติธรรม”
สมเด็จพระสังฆราชทรงแนะปีใหม่ยึดมั่น “ขันติธรรม”
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานคติธรรมปีใหม่ 2562 ยกคำสอนอริยสัจ 4 ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เตือนสติถ้าปรารถนาจะพ้นทุกข์ ต้องรู้จักทุกข์ รู้ต้นเหตุแห่งทุกข์ ชี้ทุกข์ล้วนเกิดจากความเห็นแก่ตัว การตั้งทิฐิไว้บนหนทางที่ผิด แนะยึดมั่น “ขันติธรรม” ช่วยบรรเทากิเลสให้เบาบางลง สามารถผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้เสมอ
2019-01-01 08:40:20
“สมเด็จพระสังฆราช”ประทานคติธรรมปีใหม่ 2562
“สมเด็จพระสังฆราช”ประทานคติธรรมปีใหม่ 2562
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต “ขนฺติ หิตสุขาวหา ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข” เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ 2562
2018-12-18 22:05:16
“สมเด็จพระสังฆราช” ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย ร.9
“สมเด็จพระสังฆราช” ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย ร.9
“สมเด็จพระสังฆราช” ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเป็นปีที่ 2
2018-10-13 11:10:29
“สมเด็จพระสังฆราช”ห้ามใช้วัดจัดกิจกรรมการเมือง
“สมเด็จพระสังฆราช”ห้ามใช้วัดจัดกิจกรรมการเมือง
สมเด็จพระสังฆราช ทรงลงพระนามในประกาศ มส. ห้ามใช้วัดเป็นสถานที่ชุมนุม หรือสัมมนา หรือจัดกิจกรรม ที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบ และความแตกแยกขึ้นในสังคม
2018-08-31 20:35:26
นายกฯ-ภริยาเข้าเฝ้าฯ ถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระสังฆราช
นายกฯ-ภริยาเข้าเฝ้าฯ ถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระสังฆราช
นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยา เข้าเฝ้าฯ ถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
2018-08-01 18:45:08