แท็ก

"สมองเสื่อม"

ปี 62 ไทยมีคนแก่มากกว่าเด็ก 3 องค์กรเร่งป้องกันสมองเสื่อม
ปี 62 ไทยมีคนแก่มากกว่าเด็ก 3 องค์กรเร่งป้องกันสมองเสื่อม
กรมการแพทย์ ร่วมกับสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม และ สสส. บูรณาการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้ป่วย ใช้หลักป้องกัน ส่งเสริม คงสมรรถภาพการทำงานของสมอง ลดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ชี้ปี 2562 เป็นครั้งแรกประเทศไทยมีผู้สูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก
2018-02-26 17:05:38