แท็ก

"วิสามัญ"

“ชวน”หารือวิป 4 ฝ่ายแบ่งเวลาอภิปรายเปิดวิสามัญ
“ชวน”หารือวิป 4 ฝ่ายแบ่งเวลาอภิปรายเปิดวิสามัญ
“ชวน”หารือวิป 4 ฝ่ายให้เวลาฝ่ายค้าน 8 ชม. ฝ่ายรัฐบาล ครม. ส.ว. ได้ฝ่ายละ 5 ชม. ถกหาทางออกประเทศ ขณะที่ฝ่ายค้านแบะท่าถอนตัวประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ
2020-10-22 15:25:08