แท็ก

"วิสาขบูชา"

สมเด็จพระสังฆราชประทานคติธรรมวันวิสาขบูชา
สมเด็จพระสังฆราชประทานคติธรรมวันวิสาขบูชา
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานคติธรรม สังขารเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ชีวิตสั้นนัก อย่าประมาท
2019-05-16 12:50:16
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปยังพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
2018-05-29 21:50:57