แท็ก

"วันมาฆบูชา"

“ในหลวง-พระราชินี” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชา
“ในหลวง-พระราชินี” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ บำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
2020-02-09 01:05:53